| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Browallia elata

Browallia elata - Curtis's Botanical

Common names: Tall Browallia

Genus: Browallia

Species: Browallia elata

Class: Didynamia

Order: Gymnospermia

Authority: Linnaeus

Modern Family: Solanaceae

Plant Type: annual

Color: blue

Season: stove or greenhouse plant

Native Region: South America

Artist: S. Edwards

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |