| | | | | | | | | | | | | | |

Eurhinosaurus longirostris

Eurhinosaurus longirostris - Prehistoric Animals

Eurhinosaurus longirostris, an Ichthyosaur from the Early Jurassic of Germany

Image used by kind permission of Nobu Tamura

| | | | | | | | | | | | | | |