| | | | | | | | | | | | | | |

Eryops megacephalus

Eryops megacephalus - Prehistoric Animals

Eryops megacephalus, an early permian Temnospondyli from North America

Image used by kind permission of Nobu Tamura

| | | | | | | | | | | | | | |