| | | | | | | | | | | | | | |

Mixopterus kiaeri

Mixopterus kiaeri - Prehistoric Animals

Mixopterus kiaeri, an eurypterid from the Silurian of Norway

Image used by kind permission of Nobu Tamura

| | | | | | | | | | | | | | |