| | | | | | | | | | | | | | |

Macrocnemus basanii

Macrocnemus basanii - Prehistoric Animals

Macrocnemus basanii, a protorosaur from the Middle Triassic of Europe

Image used by kind permission of Nobu Tamura

| | | | | | | | | | | | | | |